La Confederació

Destacades

La Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament és una entitat de tercer grau formada per les Federacions d’organitzacions no governamentals catalanes amb l’objectiu de crear un espai de coordinació entre les federacions catalanes d’ONG.

El fet que les tres federacions estiguin compartint espai físic, que algunes entitats formin part de més d’una federació, i que les temàtiques amb les que treballin estiguin tant interrelacionades, ha propiciat la projecció d’un treball conjunt. En un principi, amb l’atenció al públic i el servei d’informació que es presta des del Punt d’Informació, i en aquests moments amb la necessitat de crear un fons documental comú.

Serveis de la Confederació:

  • Punt d’Informació (informacio@confederacio.org): és un servei que pretén mantenir i millorar el servei d’informació telefònica i en persona, tant a la ciutadania com a la resta d’entitats, organitzacions, administracions i mitjans de comunicació sobre temes relacionats amb la cooperació internacional, la pau i els drets humans, i informació de les entitats federades.
  • Centre de Documentació (biblioteca@confederacio.org): es concep com un espai d’intercanvi de documentació amb la intenció de treballar en xarxa amb les entitats federades i altres centres especialitzats per promoure l’anàlisi, la reflexió, la formació i la recerca en l’àmbit de la cooperació i el desenvolupament humà i sostenible.

Les Federacions que formen la Confederació són les següents:

  • logo-grand-color-pau

La Federació Catalana d’ONG per la Pau es va crear l’any 1997, i aplega entitats que, des de diverses perspectives, treballen per prevenir la violència, eradicar la cultura de guerra i fomentar una cultura de pau basada en la tolerància, la convivència, el diàleg i la solidaritat entre col·lectius socials, culturals, religiosos i nacionals, que possibiliti la resolució pacífica i justa dels conflictes.

  • logofed_horitz-custom-ddhh

La Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals pels Drets Humans es va crear l’any 1994. Aplega avui una trentena d’associacions de Catalunya que, des de diverses perspectives, treballen per a la defensa i promoció dels drets humans.

La Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament és una organització de segon nivell integrada per 87 ONGD federades. Va ser fundada l’any 1989 per entitats que treballaven l’àmbit de la solidaritat i la cooperació internacional. Des de 1997, la Federació compta amb un Codi ètic i de conducta d’obligat compliment per a les ONGD federades.