Centre de Documentació (CdD)

Visita el nostre CdD

El Centre de Documentació (CdD) respon a la voluntat de les tres federacions de gestionar el fons documental del que disposen de forma conjunta i posar-lo a disposició de les entitats federades, i de la ciutadania en general.

Neix amb l’objectiu de ser un espai de referència en temes de pau, drets humans i desenvolupament, recollint i fent difusió dels estudis i treballs que han realitzat i realitzen les diferents entitats en aquests camps i donant resposta a les seves demandes, a les de les persones que treballen en aquests temes, al món acadèmic i al públic en general.

Es crea amb la voluntat de treballar en xarxa, per tal d’afavorir l’intercanvi de documentació amb les entitats federades i altres centres especialitzats, i per promoure l’anàlisi, la reflexió, la formació i la recerca.